I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy Kuchlandia.pl prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży akcesoriów kuchennych oraz sprzętu AGD pod adresem www.kuchlandia.pl.
2. Sklep internetowy działający pod adresem www.kuchlandia.pl, prowadzony jest przez firmę PROWOD SZCZEPSKI z siedzibą w Pile 64-920, ul. Krucza 52, która jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 21555, który jest prowadzony przez Prezydenta Miasta Piły. Nr NIP 764-218-77-88, nr Regon 301073724.
3. Adres korespondencyjny oraz adres do wysyłek reklamowanego towaru jest taki sam jak adres siedziby firmy PROWOD SZCZEPSKI.
4. Konto bankowe sklepu Kuchlandia.pl jest prowadzone przez Bank BZ WBK i posiada numer: 07 1090 1320 0000 0001 1152 8895
5. Telefon kontaktowy do działu obsługi Klienta: 505 609 521 - dział obsługi pracuje w dni powszednie od 9:00 do 16:00. W dni ustawowo wolne od pracy dział obsługi Klienta nie pracuje. Kontakt ze sklepem możliwy jest również poprzez adres email: info@kuchlandia.pl lub formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu.

II. SPOSÓB SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie towaru poprzez sklep internetowy Kuchlandia.pl następuje przez dołożenie wybranego towaru do koszyka oraz uzupełnienie pól formularza zakupowego, w szczególności:
a. danych zamawiającego jak tj. imię, nazwisko, adres, adres dostawy (jeśli inny), danych do faktury VAT (jeśli zamawiający żąda)
b. danych odnośnie towaru np. ilość, wielkość, rozmiar
c. danych odnośnie wybranego sposobu dostawy oraz płatności
2. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól formularza wyświetlane jest podsumowanie zamówienia z podaną całkowitą wartością zamówienia oraz wszelkimi kosztami dostaw i płatności oraz podanymi przez zamawiającego danymi. Zamawiający potwierdza chęć złożenia zamówienia klikając przycisk "Potwierdzam". Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość email z zestawieniem zawierającym informacje dotyczące wybranych przedmiotów, wysyłki, adresów i sposobu płatności.
3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu w przeciągu nie dłuższym niż 2 dni robocze. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.
4. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu.
6. Sklep internetowy Kuchlandia.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
7. Firma Kuchlandia.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym PAYU
b. w przeciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
8. Firma Kuchlandia.pl prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
9. Formy dostawy zamówionego towaru, termin wysyłki i doręczenia oraz sposoby płatności zostały szczegółowo opisane na stronie Metody i koszty wysyłki
10. Każde zamówienie zagraniczne poza granicami Polski jest rozpatrywane indywidualnie po kontakcie klienta ze sklepem. Koszty transportu dla klientów zagranicznych są wyceniane w zależności od kraju docelowego. W przesyłkach zagranicznych obsługujemy jednie zamówienia po przedpłacie na konto.

III. REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu Kuchlandia.pl widniejący w dowodzie zakupu. 
3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu: paragon lub jego kopię lub numer, nr faktury VAT.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy koszt zakupu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę ujawnienia wady.
6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na podstawie przesłanego potwierdzenia poniesionych kosztów.
7. Procedura gwarancyjna jest również zawarta w karcie gwarancyjnej producenta (jeśli towar takową posiada).
8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

IV. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

DANE SPRZEDAJĄCEGO ........................................... ........................................... .......................................... Ja..........................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy . .......................................................................................................................................... Data zawarcia umowy to...............data odbioru............... Imię i nazwisko.............................. Adres ............... Data............... Podpis tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej

V. OCHRONA DANYCH

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę Kuchlandia.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego Kuchlandia.pl
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora info@kuchlandia.pl lub listownie na adres siedziby firmy
wskazany w punkcie I. podpunkcie 2.