1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę Kuchlandia.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego Kuchlandia.pl

4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora info@kuchlandia.pl lub listownie na adres siedziby firmy
wskazany w regulaminie sklepu w punkcie I. podpunkcie 2.

Polityka dotycząca cookies

Dla Państwa wygody Serwis Kuchlandia.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, filmy.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis Kuchlandia.pl stosuje cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz pozwalające „pamiętać" o ustawieniach użytkownika, m.in.:
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
- cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
- cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.